Informasjonskapsler
TILBUD: Badeball for kun 5 kr!

Personvern

Vi verner om din personlige integritet. Denne erklæringen regulerer hvordan vi samler inn, benytter og beskytter opplysninger om deg og hvordan du kan ivareta dine rettigheter. 

Personvernerklæring

Denne erklæringen gjelder for behandling av personopplysninger som CoolStuff AB («CoolStuff» eller «vi») samler inn om deg, som kan komme for eksempel via våre nettsider (inkludert sosiale nettverk som tilhører tredjepart), elektronisk post, SMS, telefon, butikk, registreringsblanketter, øvrige kontakter med oss, kameraovervåkning, via tredjepart og fra allment tilgjengelig informasjon.

Vi verner om din personlige integritet. Denne erklæringen regulerer hvordan vi samler inn, benytter og beskytter opplysninger om deg og hvordan du kan ivareta dine rettigheter. Vi ber deg ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller synspunkter rundt denne personvernerklæringen.

Ved henvisning til lov refererer vi nedenfor til Den generelle databeskyttelsesforordningen (eng. General Data Protection Regulation, GDPR) og annen gjeldende norsk databeskyttelseslovgivning. 

1. Hvilke opplysninger samler vi inn om deg?

Med «personopplysninger» menes opplysninger som angår deg og som kan identifisere deg.

I denne personvernerklæringen bruker begrepene «personopplysninger» og «opplysninger om deg» synonymt og om hverandre.

Vanligvis kan du benytte deg av nettsiden vår uten å gi oss andre opplysninger enn de rent tekniske. På enkelte sider vil vi kreve opplysninger om deg, for eksempel i forbindelse med kjøp og tjenesteoppdrag, eller hvis du registrerer deg som mottaker av et elektronisk nyhetsbrev. Videre kan vi benytte oss av opplysninger om deg som vi har hentet fra andre kilder, gjort tilgjengelige av tredjepart, for eksempel markedsførings- eller salgsselskaper.

De personopplysningene om deg som samles inn, kan være:

Person- og kontaktopplysninger – som navn, adresse, epostadresse og telefonnummer, demografiske opplysninger (som fødselsdato, alder, kjønn, geografisk plassering, favorittprodukt og fritidsinteresser), samt, når det er klart motivert med hensyn til målet med behandlingen eller vekten av sikker identifisering, også personnummer.

Økonomisk informasjon – informasjon som trengs for å kunne sluttføre en bestilling eller som du bruker for å gjennomføre et kjøp, for eksempel betalings- eller kredittkortopplysninger.

Tekniske opplysninger om din enhet eller internettoppkobling – for eksempel IP-adresse, informasjonskapsler (cookies), geografisk plassering og innloggingsopplysninger.

Informasjon om din brukeratferd – som søkemønsteret ditt og aktiviteter på nettstedet, svartiden din for sider og hvordan du benytter deg av tjenestene våre.

Brukergenerert informasjon – innhold du selv registrerer, gir fra deg eller publiserer, for eksempel i forbindelse med samtale med kundeservice (kan bli tatt opp), konkurranser, påmelding til nyhetsbrev, samt innhold du deler med oss gjennom å laste opp på vår nettside eller sosiale nettverk (som du tillater at nettverket deler med oss), som tekster, videoklipp og fotografier.

Informasjon fra andre kilder – Allment tilgjengelig informasjon eller informasjon fra våre samarbeidspartnere, som vi innhenter for å holde våre opplysninger om deg oppdatert, eller for å sikre for eksempel betaling.

2. Formål og juridisk grunnlag

For at vår behandling av dine personopplysninger skal være lovlig, forutsettes det at det foreligger et juridisk grunnlag for det, altså at det er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg eller en juridisk forpliktelse som påhviler oss, eller at behandlingen gjøres etter en interesseavveining eller at du har gitt ditt samtykke til en spesifikk behandling. Nedenfor følger eksempler på formål der vi behandler dine personopplysninger, og hvilket juridisk grunnlag vi har.

CoolStuff behandler dine personopplysninger for forskjellige formål. Hovedsakelig behandler CoolStuff opplysningene dine til følgende formål, med følgende juridisk grunnlag:

Et av våre fremste formål med innsamling av personopplysninger, er å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg som kunde. Det gjelder å bearbeide og levere bestillingene dine, fakturere og tilby kundeservice og andre nødvendige tilbud som er koblet til kjøp av produktene våre. Vi kan for eksempel ha behov for å svare på spørsmålene dine via kundeservice koblet til kjøpet, samt sende ut informasjon til deg i forbindelse med produktsikkerhet, som for eksempel dersom noen av produktene våre må tilbakekalles, og for øvrig forsikre oss om at juridisk begrunnede krav blir etterlevd (for eksempel regnskapsloven).

Juridisk grunnlag: Gjennomføring av avtale (salgsbetingelser) eller juridisk forpliktelse.

Et annet formål er å kunne tilby deg gode produkter og service gjennom tilpassede tjenester, og å kunne levere bedre tjenester med mer relevant innhold. Vi bruker de opplysningene vi samler inn for å kunne gi deg informasjon om produkter du etterspør, men også for å forstå kundene våre bedre. For å oppnå dette, gjennomfører vi blant annet kundeundersøkelser. Videre analyserer vi opplysninger om våre kunders demografiske og geografiske forhold, interesser og oppførsel ut fra de opplysningene vi innhenter fra nettsiden vår eller andre tjenester, såkalt profilering. Kunde- og markedsanalyser, samt statistisk behandling, gjøres på et sammenstilt nivå som ikke gjør det mulig å identifisere enkeltkunder.

Juridisk grunnlag: Berettiget interesse.

Vi kan benytte opplysninger om deg for – via post, epost, SMS/MMS eller telefon – å sende nyhetsbrev, informere deg om nye produkter, kampanjer, tilbud, konkurranser og annen informasjon om våre produkter og aktiviteter som vi tilbyr og tror kan være av interesse for deg. Vi kan derfor benytte opplysningene om deg til direktemarkedsføring, inkludert såkalt profilering, forutsatt at du ikke har instruert oss om at du ikke ønsker det. I den grad du ikke har et aktivt kundeforhold hos oss [eller har hatt et sånt i løpet av de siste 12 månedene] vil vi derimot kun benytte opplysningene dine til elektronisk direktemarkedsføring dersom du har gitt samtykke til det. Personopplysningene dine kan også benyttes til interessebasert reklame på internett via oss eller de digitale annonsenettverkene vi samarbeider med, og som i enkelte tilfeller kan bli tilpasset etter dine interesser, basert på informasjon som vi har samlet inn, såkalt profilering.

Du kan når som helst motsette deg at vi benytter dine personopplysninger i direktemarkedsføringshensikt ved å kontakte oss på den måten som er beskrevet under "Kontakt" nedenfor, eller direkte i våre elektroniske utsendelser.

Juridisk grunnlag: Berettiget interesse eller samtykke (så vidt annet ikke uttrykkelig er gitt i forbindelse med innsamlingen av personopplysningene dine).

Coolstuffs berettige interesse av nevnte personopplysningsbehandling er å kunne tilby deg en bedre kjøps- og kundeopplevelse, samt å gi deg personlig tilpassede tilbud og annen relevant informasjon.

3. Informasjon om informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter informasjonskapsler (cookies), elektroniske bilder og lignende sporingsteknikker på nettsiden vår og i epostkommunikasjonen vår. For mer informasjon om hvordan vi benytter informasjonskapsler (cookies) og lignende, kan du se cookie-informasjonen vår her [www.coolstuff.no/docs/cookies]

4. Hvem gir vi dine opplysninger til?

Vi behandler personopplysningene dine med den største forsiktighet, og opplysningene dine benyttes kun av oss og utvalgte tredjeparter.

Tredjeparter som vi hyrer inn for å hjelpe oss med å drive virksomheten vår (som for eksempel til kundeundersøkelser og utsendelser) har kun tillatelse til å benytte dine personopplysninger for vår regning og til de spesielle oppgavene de utfører for oss etter våre instruksjoner, og der de opptrer på våre vegne. De er pliktige til å sikre at dine personopplysninger oppbevares konfidensielt og sikkert. Dersom det etter lov kreves, har du rett til å få en liste fra oss over eventuelle personopplysningsassistenter som behandler dine personopplysninger på våre vegne.

For å kunne tilby bedre tjenester og i markedsføringsøyemed kan vi også videresende personopplysningene dine til tredjeparter, oftest til selvstendig personopplysningsansvarlige, for at disse skal kunne utføre en tjeneste for oss eller deg, for eksempel adresseoppdateringer, post- eller fraktselskap som skal levere produkter, forsikringsselskap, banker og kredittopplysningsselskap eller til digitale annonsenettverk som vi samarbeider med.

Vi kan også i andre tilfeller overlate personopplysninger til andre, for eksempel når vi har grunn til å tro at opplysningene er nødvendige for å identifisere, kontakte eller tiltale noen som kan ha gjort innbrudd på nettsiden, eller som på annen måte har brutt seg inn på eller krenket våre rettigheter eller eiendom eller våre kunders eller andre besøkendes rettigheter.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS krever at det aktuelle landet har en avtale med EU/EØS, at landet vurderes å ha tilstrekkelig databeskyttelseslover eller at vi har inngått avtale med en aktuell tredjepart om at de må tilpasse seg EU-kommisjonens godkjente klausuler angående beskyttelsen av den personlige integriteten. Du finner en liste over godkjente tredjeland og standardklausuler på EU-kommisjonens hjemmeside og på svenske Datainspektionens hjemmeside om overføring av data til tredjeland.

5. Dine rettigheter

I henhold til lov har du rett til å be om informasjon om de personopplysningene vi har om deg etter at du har identifisert deg og tydelig oppgitt hvilken informasjon du ønsker å se. En slik forespørsel skal være skriftlig, personlig signert og sendes til den adressen som er oppgitt nedenfor under punkt 10. Vi vil så fort som mulig, og senest i løpet av 1 måned, besvare henvendelsen din. I de tilfellene der vi ikke kan oppfylle forespørselen din, vil vi gi deg beskjed om det, samt hvorfor.

Dersom du mener opplysningene om deg er feilaktige eller ufullstendige, har du ut fra loven rett til å henvende deg til oss med et krav om rettelse. Vi vil korrigere eller oppdatere dine opplysninger så fort som mulig innenfor rimelighetens grenser.

Du har også rett etter loven til å få opplysningene dine fjernet eller kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine, samt tilbakekalle eventuelle samtykker. Du har også ut fra loven rett til å få overført (portert) de personopplysningene du har gitt oss.

Merk at det kan være påkrevet for oss å beholde noen nødvendige personopplysninger i forbindelse med sletting, tilbakekallelse av samtykke eller portering for å kunne oppfylle våre juridiske og avtalemessige forpliktelser. Det kan også være tillatt etter loven at vi beholder enkelte personopplysninger for å tilgodese våre forretningsbehov.

Du har rett til å innvende mot den behandlingen av personopplysningene dine som vi gjør med støtte i interesseavveining, inkludert profilering. Vi må da, etter at du har spesifisert hvilken behandling du innvender mot, vise at det finnes interesser som veier tyngre. Du har på samme måte rett til når som helst å innvende mot behandlingen av personopplysningene dine som gjøres i forbindelse med direktemarkedsføring.

6. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer kun personopplysningene dine så lenge som det er nødvendig ut fra de formålene som følger av denne personvernerklæringen eller så lenge som det kreves i henhold til lover og avtaler. Personopplysningene dine avvikles eller anonymiseres når de ikke lenger er relevante for de formål som de ble samlet inn for, eller når de ikke lenger er påkrevet i henhold til lover og avtaler.

7. Hva gjør vi for å beskytte personopplysningene dine?

For å hindre uautorisert tilgang, bruk, endring, ødeleggelse eller utlevering, har vi innført egnede standarder for å beskytte og sikre de opplysningene om deg som vi behandler. Handlingene gjøres for å hindre ikke-tillatt eller ulovlig behandling av opplysningene om deg og utilsiktet tap eller ødeleggelse eller skade på disse opplysningene. CoolStuff bruker blant annet SSL (Secure Socket Layer), som innebærer at de bestillingene du gjør er krypterte. Vi er også med i Trygg E-handel, som er en sertifisering fra Virke e-Handel når det gjelder sikkerhet og trygghet i nettbutikker.

Dersom det blir oppdaget brudd på personvernet, vil det i henhold til lov bli meldt til Datatilsynet, samt at du får beskjed.

8. Lenker til andre nettsider

Vær oppmerksom på at det på denne nettsiden kan finnes lenker til andre nettsider. Ved å følge en sånn lenke, kan du bli ledet til andre nettsider med andre regler for identitetsbeskyttelse enn det som er oppgitt i denne personvernerklæringen.

9. Endring av personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan oppdateres av oss. Dersom det gjøres vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi gi deg beskjed ved å plassere en tydelig melding på nettsiden eller annet egnet sted. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å holde deg informert om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

10. Klager og erstatning

Dersom du mener at dine personopplysninger er blitt behandlet på feil måte hos oss, ber vi deg snarest gi oss beskjed om det. Du kan også levere en klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Dersom du har lidd tap eller skade ved at vår behandling av dine personopplysninger har vært i strid med loven, kan du har rett til erstatning. Du kan da kreve erstatning fra oss eller gå til domstolene.

11. Kontakt

CoolStuff Norge, 995300613 MVA, er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, i henhold til det som er skrevet over her, med mindre annet er angitt i forbindelse med innsamlingen av dine opplysninger. Coolstuff følger norsk lov om databeskyttelse. Dersom du har spørsmål om personvernerklæringen eller vår behandling av personopplysninger, ber vi deg kontakte oss via opplysningene nedenfor.

E-post: kundeservice@coolstuff.no
Adresse: Bislettgata 1 2, 0168 Oslo.

Fri frakt over 699,-
Fri frakt på kjøp over 699,-

1 - 4 dagers klimakompensert levering

Unike og gaver til alle på Coolstuff
Vi er din gavebutikk

Gaveinnpakking, personlig kort og send gaven hjem til mottaker

Enkelt å returnere på Coolstuff
90 dagers åpent kjøp

Hvis du angrer deg.

hande

Hva våre venner (dere) mener om Coolstuff

4,6 av 5 stjerner
1040 anmeldelser
Robert I.
Verifisert kunde

Love games from my home land… thanks Would love to have a real Cornhole game…. The ones on Amazon are bad quality and cost way to much… send me info if you get the game… it was so popular when I was home last

Stian Ø.
Verifisert kunde

Super rask levering, upåklagelig kvalitet på produktene og best av alt en veldig god pris! Mitt nye favoritt sted å handle godteri.

Hege T.
Verifisert kunde

Alltid noe nytt og spennende. Og de har alltid produkter man ikke finner andre steder. Perfekt gavebutikk til den som har alt

Elin F.
Verifisert kunde

Rask og grei forsendelse. Grei nettbutikk å finne fram i. Alt fungerte fint fra a til å.

Lars H.
Verifisert kunde

Rask levering, gode priser og suveren kvalitet på produktene som selges

Elin M.
Verifisert kunde

Flott nettbutikk med stort utvalg, gode priser og rask levering. :-)

Liisa V.
Verifisert kunde

Födelsedagsbarnet blev överlycklig över just denna SlushyMaker👍

Bjørn K.
Verifisert kunde

Veldig grei bestilling av eggkokeren, og i tillegg kjapt levert.

Vigdis N.
Verifisert kunde

Fin & oversiktelig nettside, rask sending m\god info underveis.

Richart K.
Verifisert kunde

Rask levering å bildene viser det produktet man faktisk får.

Emma F.
Verifisert kunde

god leveringstid og får alltid akkurat det jeg bestiller

Sabina S.
Verifisert kunde

Betalte för expressfrakt men fikk vente för lenge

Celina R.
Verifisert kunde

Rask frakt og gode, unike produkter av kvalitet

Elisabeth H.
Verifisert kunde

Super service og spennende utvalg av produkter

Lotta N.
Verifisert kunde

Var precis lika fint som jag föreställde mig.

Jeanette S.
Verifisert kunde

Kjapp levering og god informasjon underveis.

Ivan A.
Verifisert kunde

Har brukt Coostuff 3 ganger og skuffer ikke!

Carina E.
Verifisert kunde

En absolut nödvändighet i mitt liv….

Monica Ø.
Verifisert kunde

Rimelig, bra produkt. Kjapp levering

Kristine E.
Verifisert kunde

Kjapp levering, vare som lovet.

Stand with Ukraine Hashtag